Ascom Booth

Siao-Loon Then | Sales & Business Development Director, SE Asia | +6596172330 | Siao-Loon.Then@ascom.com Weiwen Shi | General Manager, Greater China | +86 139 1868 7183 | Weiwen.Shi@ascom.com Darshika Chaturvedi | Marketing Coordinator APAC | +61 421 795 846 | darshika.chaturvedi@ascom.com